Tecnología compuesta Co., Ltd ar Xiamen Odin
Exposición

Nthuts'i ñut'i industria ar fanibo̲ja'be

Fuente: Nthuts'i ñut'i industria ar fanibo̲ja'be

Ciclismo ge 'nar industria pa mahä'mu̲, ko 100 je̲ya 'bede, ir nge ar nt'uni mbo jar ximha̲i ne ya hñäki tráfico, fanibo̲ja'be 'nar pa mäs ar convierten ja ya ximha̲i jar nxo̲ge ximha̲i, ja ya ximha̲i desarrollados, komongu ar transporte, ya bo̲jä nu'u̲ fitness, industria ar fanibo̲ja'be ar made gravedad jar nxoge ximhai ya nt'ot'e hneise̲ bo̲jä nu'u̲ transporte ar klase ar deportes, LA, transformación ar ocio jar nä'ä ir 'rangu̲di, Europa, Japón ne ma'na desarrolló ya ximha̲i , ar fanibo̲ja'be ge 'nar productos mäs Nxoge ar deportes, fitness, ocio ne ar entretenimiento. Nar dätä hño demanda pa ya bicicletas jar ximha̲i ya je̲ya, ya estadísticas muestran fanibo̲ja'be escala demanda jar nxoge ximhai Japón CYCLEPRESS mantenida ja 'nar za̲ ár nthe̲ 106 millones unidades, ar volumen ar negocios 'befi bicicletas cerca ar 50 ya 're̲t'anthebe millones.

Categoría producto

Vía ngut'a

© Tecnología compuesta Co., Ltd ar Xiamen Odin